Historia

Historia

Pierwsze kroki działalności stawiane były w warunkach gdy Polska dopiero dorastała społecznie,
a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo działały nieudolnie, przez to każdy kontrakt lub usługa charakteryzowały się wysokim ryzykiem.

Dotychczasowe sukcesy, a przede wszystkim zdobyte doświadczenie, pozwoliły nam na stworzenie firmy, która jest pożądanym partnerem dla tych z Państwa, którzy cenią sobie jakość przede wszystkim.
Od 2009 roku jako specjaliści bezpośrednio związani z technologiami ochronnymi, dążyliśmy do stworzenia możliwie bogatej oferty dla klientów, przy jednoczesnym zachowaniu specjalizacji w zagadnieniach trudnych do realizacji.

W 2012 roku mgr Adam Litwin występując jako firma „Protectal” otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych Koncesję
Nr L-0307/12 zezwalającą na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.