Ochrona osobista

Ochrona osobista

Ochrona osobista

Ochrona osobista polega na stałej obecności agentów ochrony przy ochranianej osobie i wszechstronnym wsparciu logistycznym. Agenci oddelegowani do tak specyficznych zadań  charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi, wysokim stopieniem kultury osobistej, sprawności fizycznej oraz fachowością pracy z bronią.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie przygotowujemy szczegółowy audyt bezpieczeństwa oraz indywidualne analizy prawdopodobnych zagrożeń. Opracowujemy schematy działań ochronnych i procedury na przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia.

Przygotowujemy także model szkoleniowy zespołu ochronnego wraz z zaangażowaniem klienta w niektóre detale możliwe do wystąpienia w czasie zagrożenia.

Oferowane formy tej specyficznej usługi:

 • Kierowca – agent ochrony
 • asysta ochronna
 • eskorta ochronna
 • ochrona spotkań biznesowych i konferencji,
 • ochrona willi i rezydencji
 • ochrona wyjazdów i podróży biznesowych
 • wsparcie logistyczne i konsulting

Zespoły ochrony osobistej wyposażone są min. w:

 • broń palną
 • środki przymusu bezpośredniego
 • łączność wewnętrzną i zewnętrzną
 • samochody wsparcia
 • odpowiednie środki i narzędzia techniczne*
 • inne*

Usługi wykonujemy w miejscu zamieszkania Klienta, miejscu pracy, a także innych wskazanych lokalizacjach, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Gwarantujemy anonimowość, dochowanie tajemnicy oraz zachowanie szczelności medialnej.