Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna

Ochrona Fizyczna jest stanowi podstawowy sposób realizacji usług ochrony. Usługa charakteryzuje się stałą obecnością pracowników w chronionym obiekcie.

Do obowiązków pracowników ochrony fizycznej należy min.:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem osób oraz mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu
 • zapobieganie wszelkiego rodzaju sytuacjom zagrożenia w tym min. włamaniom, kradzieżom, dewastacjom
 • zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem infrastruktury budynku w tym min. pożarom, zalaniom itp.

Zapewniamy bezpieczeństwo min. dla:

 • przemysłu
 • sklepów wielkopowierzchniowych
 • centrów magazynowych,
 • kompleksów biurowych
 • małych i średnich firm
 • klientów indywidualnych.

Pracownicy ochrony podczas pełnienia obowiązków wyposażeni są min. w:

 • środki techniczne wspierające realizację usługi (w tym min. system kontroli obchodów Active Guard)
 • środki łączności zapewniające łączność wewnątrz obiektu
 • środki łączności zapewniające łączność zewnętrzną z Centrum Monitorowania Alarmów.
 • środki przymusu bezpośredniego