Ochrona

Ochrona

Wszystkie zadania ochronne podejmowane przez firmę Protectal wykonywane są
w oparciu o obowiązujące normy prawne, sprawdzone procedury i najnowsze systemy bezpieczeństwa.

Wykonujemy powierzone nam zadania utrzymując relacje uzyskanych efektów do poniesionych nakładów, czyli żadnych braków, żadnych zapasów, żadnych opóźnień, żadnych bezczynności i wreszcie żadnych zbędnych aktywności.

Podjęcie działań ochronnych rozpoczyna się po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa, który ma na celu wskazanie właściwej opcji ochronnej. Na bazie przeprowadzonych analiz i kontroli możliwe staje się opracowanie planu wskazującego właściwe zaangażowanie sił oraz środków gwarantujących bezpieczeństwo.

Zleceniodawca decyduje jakie cechy powinny charakteryzować naszych pracowników, jakim językiem obcym powinni się posługiwać i jak mają być umundurowani (bojowo czy reprezentacyjnie).

Gwarantujemy anonimowość oraz zachowanie tajemnicy.